XVIII Konferencja Studentów
i Młodych Pracowników Nauki

AKTUALNE POSTĘPY W BADANIACH INŻYNIERSKICH

AKTUALNE POSTĘPY W BADANIACH INŻYNIERSKICH

AKTUALNE POSTĘPY W BADANIACH INŻYNIERSKICH

XVII Konferencja KSiMPN

AKTUALNE POSTĘPY W BADANIACH INŻYNIERSKICH

5-6 LISTOPAD 2021 • POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA • KOSZALIN

5-6 LISTOPAD 2021
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
KOSZALIN

Zarejestruj się

Informacje o konferencji

Konferencja ta stanowi forum wymiany informacji naukowej oraz inżynierskich doświadczeń badawczych młodych osób ze wszystkich wydziałów naszej Uczelni jak i uczelni zamiejscowych. Stąd zakres tematyczny jest bardzo szeroki. W trakcie konferencji planujemy sesje plenarne i sesję plakatową. Równolegle prezentować się będą koła naukowe naszego Wydziału.

Podstawowe dane:

Data: 5-6 LISTOPAD 2021*
Miejsce: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin, AULA, budynek A
Termin zgłoszeń: 31.08.2021

* Termin może ulec przesunięciu.

Harmonogram Zarejestruj się

Tematyka konferencji

 • Technologia budowy maszyn
 • Modelowanie i symulacja układów mechanicznych
 • Napędy i sterowanie maszyn
 • Termodynamika i mechanika płynów
 • Mechatronika maszyn i pojazdów
 • Roboty i manipulatory
 • Technika rolno-spożywcza
 • Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Geodezja
 • Architektura
 • Energetyka
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Technologia żywności
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Ochrona środowiska
 • Inżynieria produkcji

Komitet Programowy

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Rektor Politechniki Koszalińskiej
Kierownik Katedry Energetyki (WM)

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult.

Przewodniczący Komitetu Programowego
Kierownik Katedry Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych (WM)

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

Kierownik Katedry Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji (WM)

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Profesor w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

Prorektor ds. Nauki
Profesor w Katedrze Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych (WM)

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Profesor w Katedrze Energetyki (WM)

dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK

Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. Studenckich
Kierownik Katedry Inżynierii Transportu (WM)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji (WM)

dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK

Kierownik Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (WM)

dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK

Profesor w Katedrze Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji (WM)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

Profesor w Katedrze Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych (WM)

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK

Profesor w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (WM)

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK

Profesor w Katedrze Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji (WM)

dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK

Profesor w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK

Profesor w Katedrze Energetyki (WM)

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK

Profesor w Katedrze Energetyki (WM)

dr inż. Konrad Zajkowski

Starszy wykładowca w Katedrze Energetyki (WM)

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK

Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. Kształcenia
Profesor w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (WM)

dr inż. Małgorzata Sikora

Adiunkt w Katedrze Energetyki (WM)

dr inż. Jerzy Chudy

Adiunkt w Katedrze Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji (WM)

dr hab. inż. Paweł Sutowski, prof. PK

Profesor w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK

Kierownik Katedry Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki (WILŚiG)

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK

Profesor w Katedrze Mechaniki Budowli (WILŚiG)

dr inż. Marcin Jagoda

Kierownik Katedry Geodezji (WILŚiG)

dr inż. Czesław Suchocki

Katedra Geodezji (WILŚiG)

prof. dr hab. inż. Alexander Sharovskiy

Kierownik Katedry Sieci i Instalacji Budowlanych (WILŚiG)

dr inż. Marzena Sutowska

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

Nie czekaj. Zarejestruj się!

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Profesor w Katedrze Energetyki (WM)

Sekretarze

dr inż. Jerzy Chudy

Adiunkt w Katedrze Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji (WM)

dr hab. inż. Paweł Sutowski, prof. PK

Profesor w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

Członkowie

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

Profesor w Katedrze Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji (WM)

dr inż. Marzena Sutowska

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

dr inż. Konrad Zajkowski

Wykładowca w Katedrze Energetyki (WM)

dr inż. Sylwia Mierzejewska

Adiunkt w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (WM)

dr inż. Marcin Kruzel

Adiunkt w Katedrze Energetyki (WM)

mgr inż. Piotr Jaskólski

Pracownik Inżynieryjno-Techniczny w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

Tomasz Chaciński

Pracownik Inżynieryjno-Techniczny w Katedrze Inżynierii Produkcji (WM)

mgr inż. Aldona Bać

Pracownik Naukowo-Techniczny w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (WM)

Organizatorzy

Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny

Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej

Samorząd Studentów Wydziału Mechanicznego

Patronat Honorowy

Rektor Politechniki Koszalińskiej

dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK

Konferencja odbywa się pod patronatem

Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Rejestracja

Rejestracja będzie otwarta do dnia 31.08.2021. Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować. Rejestracja odbywa się on-line przez wypełnienie formularza. Do prawidłowego przebiegu procesu rejestracji niezbędne będzie załączenie pliku ze zgłaszanym artykułem.

Made with Pingendo Free  Pingendo logo